Vervangen van straatarmaturen naar duurzaam LED

Voor een civieltechnisch infra-installateur produceert Signify nieuwe straatarmaturen. Als er aanvullende wensen zijn die specifieke productaanpassingen vergen, doet Signify een beroep op GTV om maatwerk in assemblage te leveren. Denk aan ingrepen die het vervangen van de armaturen efficiënter en sneller kunnen maken. Straten en (snel)wegen hoeven dan minder lang of slechts gedeeltelijk afgesloten te zijn.


De uitdaging

De netwerkverantwoordelijke als eindklant, wil de lampen op locatie snel kunnen monteren zodat verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Daarnaast moet onnodige overlast door disfunctioneren zoveel mogelijk worden uitgesloten. Uit oogpunt van milieu dient de verlichting gedurende de nacht op 70% te kunnen branden.Aanpak

GTV heeft de straatarmaturen voorzien van een kabel op maat van de mastlengte, waarbij de uiteinden van de kabel worden ontmanteld, gestript en vervolgens ultrasoon verdicht. Verder stellen we de mastbevestigingsbeugel in en programmeren de lumen-output en de gewenste dim-range. GTV heeft na assemblage elke lamp nauwgezet gecontroleerd op 100% adequate werking. Daarna is elk armatuur installatieklaar verpakt in dozen.


 

Projectgegevens

Markt OEM

Sector Infrastructuur / civiele techniek

Activiteit 1 Assemblage

Activiteit 2 Kabelconfectie

Project Vervangen van bestaande straatarmaturen naar duurzaam LED

Aantal > 5000

Oplevering Tot eind 2020