GTV Elektro introduceert het LUCHTKWALITEIT MONITORING SYSTEEM

Hoewel het volgens het RIVM onduidelijk is of aerosolen - kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen - een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, denken steeds meer deskundigen dat dat wél het geval is en is er meer en meer aandacht voor het binnenklimaat en ventilatie binnen scholen. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat ventilatie niet bij alle scholen hoog op het lijstje heeft gestaan. "Het was altijd al onderbelicht, maar door het coronavirus zijn de luchtsystemen ineens opnieuw op de radar gekomen."

Om te zien of de lucht in een klaslokaal schoon genoeg is, wordt vooral gekeken naar de hoeveelheid CO2-deeltjes in een klas. Volgens het project Frisse Scholen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland mogen gebouwen van voor 2012 maximaal een CO2-concentratie van 1200 parts per minute (ppm) in een ruimte hebben. Voor scholen gebouwd na 2012 is het 950 ppm.

Hoewel deze regels al langer gelden wordt op dit moment op veel scholen in Nederland meerdere keren per dag handmatig de luchtkwaliteit in de klaslokalen gemeten. De gemeten kwaliteitswaarden worden vervolgens met een handmatig bijgehouden op een papieren lijst. Op basis van deze werkwijze is het lastig om direct en adequaat te handelen als blijkt dat de gemeten waardes niet in lijn van het wettelijk toelaatbare of de huidige adviezen ligt. Om dit systeem te vereenvoudigen en efficiënter in te richten heeft GTV Elektro het LUCHTKWALITEIT MONITORING SYSTEEM geïntroduceerd. Het GTV concept LUCHTKWALITEIT MONITORING SYSTEEM maakt het mogelijk per ruimte van minuut tot minuut de luchtkwaliteit te meten en te monitoren. Hierdoor komen meetwaardes met een vaste frequentie binnen op 1 dashboard wat eenvoudig in te zien is door de verantwoordelijke beheerder. Alle binnengekomen waardes worden hierin vastgelegd en gearchiveerd en op basis van vooraf ingestelde signaalwaardes zal het systeem proactief meldingen afgeven wanneer actie gewenst is. GTV Elektro verzorgt in dit concept de gehele installatie, bestaande uit hardware en software, en de bijbehorende training aan de beheerder. Omdat de software in veel gevallen geïnstalleerd kan worden op eigen hardware (PC, Tablet, Mobiel) kunnen hoge investeringskosten voorkomen worden.

Omdat GTV Elektro de noodzaak van deze aanpak ziet maar erkent dat, ook lage, investeringen niet altijd gewenst zijn biedt GTV het LUCHTKWALITEIT MONITORING SYSTEEM ook in leasevorm aan. Hiermee hebben scholen, maar ook zakelijk geïnteresseerden de mogelijkheid om het systeem op een laagdrempelige manier te implementeren en de luchtkwaliteit actiever te monitoren en sneller te kunnen handelen als dat nodig blijkt.


Meer weten? Neem vrijblijvend contact op: +31 (0)73 5130291 / info@gtv.nl